Barion Pixel
Ez az oldal sütiket (cookie) használ, hogy javítani tudjuk a felhasználói élményt. Oldalunk használatával elfogadod a sütikre vonatkozó szabályzatunkat. This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
Menü

Gyereknapi nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Ökolurkó Kft. (a továbbiakban: Ökolurkó) által szervezett nyereményjátékokra (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték kiírója: Ökolurkó  Kft. (székhely: 1192 Budapest, Határ út 42. fszt. 2.) 

1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékon részt vehet minden természetes, nagykorú személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

·         a Ökolurkó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

2. A Nyereményjáték leírása

Nyereményjátékot hirdetünk meg az Ökolurkó webáruház vásárlói között.

A pályázó oly módon vehet részt a Nyereményjátékon, hogy 2016.05.01. 15.00 óra után legalább 5000Ft értékben vásárol az Ökolurkó Kft. weboldalán (www.okolurko.hu). A jelentkezés kizárólag akkor érvényes, ha a rendelés kifizetésre és teljesítésre került.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2016.05.01. 15.00 órától legkésőbb 2016.05.28. 23:59 óráig lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.  

4. A kiválasztás menete

Ökolurkó a nyereményjáték időtartamának végéig a beérkezett pályázatokból legkésőbb 2016.05.29. 23:00 órakor sorsol. A nyereményjáték esetében 1 nyertes kerül kiválasztásra.  

5. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékra jelentkezni:

·        Bruttó 5000Ft értéket meghaladó online vásárlással lehet.

A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti. 

6. Nyeremény

Ökolurkó nyereményként az alábbiakat ajánlja fel:

·        1db nyertes pályázó által választott mintájú Skip Hop nagytányér

·        1db nyertes pályázó által választott mintájú Skip Hop mélytányér

·        1db nyertes pályázó által választott mintájú Skip Hop evőeszköz készlet

A nyeremény készpénzre nem váltható át. Ökolurkó vállalja, hogy kifizeti a nyeremény postaköltségét, illetve személyes átvételi lehetőséget is biztosít Budapesten.

7. Nyertes értesítése

A nyertest minden esetben e-mailben értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett. Amennyiben a nyertessel kapcsolatot nem lehet felvenni, illetve az értesítésre 14 napon belül nem reagál, nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Ökolurkó dönthet akként, hogy a pótnyertesként kisorsolt személy lép az eredeti nyertes helyébe.

8. Adatkezelés

A Pályázók a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertes név, lakcím és telefonszám adatait a megnyert szolgáltatás igénybevétele és az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljesítése érdekében az Ökolurkó kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az Ökolurkó a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között. 

9. Felelősségkizárás

A Nyereményjátékok hiányosságáért értesítési késedelemért az Ökolurkó nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Ökolurkó-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A nyeremények átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes az Ökolurkó-nak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

Az Ökolurkó kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

10. Egyéb

A Pályázó a Nyereményjátékon történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) Ökolurkó a sorsolástól számított 3 hónapig weboldalán és Facebook közösségi oldalán nyilvánosságra hozza. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Keresés